SSVU Biljarten

Bestuurssamenstelling
Wim van Laar
Paul Smit
Henk Klomp
Bestuurslid
Wedstrijdleider extern
Gerard van Poppel
Bestuurslid
Wedstrijdleider intern
Gijs v. d. Horst
Bestuurslid
Materiaalman
E-mail:
materiaalman-biljarten@ssvu-ns.nl
Jan Verheuvel
Bestuurslid
Ben Memel

Zoeken op het internet
© 2009 SSVU Contact Me